| 

Szabályzat

A hirdetés feladásához regisztráció szükséges.
Az apróhirdetés érvényessége 365 nap, hosszabítási lehetőséggel.
Az elado.ro használata és a hírdetések feladása ingyenes!

 

I. Az elado.ro nem vállal felelősséget:

1.Az oldalakon elhelyezett apróhirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok helyességéért vagy valóságtartalmáért;

2.A szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;

3.A működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;

4.Felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.

5.Pornográf, szexuális szolgáltatást közvetlenül vagy közvetve felkínáló, erőszakot sugalló vagy egyéb nyomdafestéket nem tűrő tartalmú képeket nem áll módunkban elfogadni. Ezek a hirdetések törlésre kerülnek.

6.Közületek számára a céglogó feltöltése TILOS! Ezek a hirdetések törlésre kerülnek.

7.Nem megengedett ugyanazt a hirdetést többször publikálni, ellenkező esetben töröljük a hirdetéseket és letiltjuk a felhasználónet.

 

Az elado.ro szolgáltatásait a Felhasználó a saját felelősségére használja. A Felhasználó teljes körűen szavatosságot vállal azért, hogy beszerezte a szöveg megjelenítéséhez esetlegesen szükséges valamennyi engedélyt és hozzájárulást, továbbá azért, hogy szöveg nem sérti más harmadik személy személyiségi jogait továbbá más harmadik személynek nincsen olyan, különösen kegyeleti vagy személyes adatvédelmi joggal vagy szellemi alkotással kapcsolatos joga, mely a szöveg közzétételét megakadályozza vagy korlátozza vagy ezen jogok jogosultjainak törvényes jogait és érdekeit sérti.

Ezen jogok megsértése miatt kizárólag a látogatót terheli felelősség. A látogató objektív felelősséggel tartozik az elado.ro-val szemben és köteles megtéríteni az elado.ro teljes kárát, mely őt abból éri, hogy a látogató fenti kötelezettségét nem tartotta be.

II.Változtatás, szabálytalan hirdetések törlése:

Alapelvünk: Az elado.ro apróhirdetési portálra feltöltött hirdetésben nem lehet olyan tartalom, amelyek közzétételét jogszabály kizárja, vagy korlátozza, illetve amely jogszabályba (magatartási, vagy etikai előírásokba) ütközik, jogellenes vagy jó erkölcsbe ütközik, vagy ilyen magatartásra vonatkozó felhívást tartalmaz, vagy arra buzdít.

Fenntartjuk a jogot a hirdetések, reklámok és egyéb, az elado.ro oldalain elhelyezett tartalmak törlésére az alábbi esetekben: 

1.ellenkezik az elado.ro hirdetési szabályzatával

2.megtévesztő információt tartalmazó hirdetés;

3.jogsértést megvalósító hirdetés;

4.ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú.

Olyan tartalom szerepel a hirdetésben, amely:

5.nem a rovat jellegének megfelelő;

6.erőszakra buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, természetet károsító magatartásra ösztönöz;

7.félelemérzetet kelt;

8.amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be;

9.pornográf;

10.szexuális szolgáltatást közvetlenül vagy közvetve reklámoz;

11.indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről, a    valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;

12.megítélésünk szerint árthat az elador.ro portálnak, üzleti partnereinknek vagy szolgáltatásaink felhasználóinak, ha ilyet tapasztalunk, akkor haladéktalanul töröljük.

Az elado.ro-n kifejezetten tiltott olyan termékek/szolgáltatások hirdetése, amelyek forgalmazása jogszabályba ütközik. Ilyen termék/szolgáltatás, többek között:

13.veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag;

14.gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;

15.lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;

16.dohányipari termékek, kellékek;

17.hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);

18.hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;

19.olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi, személyes adatok védelméhez való vagy kegyeleti joggal való visszaélést;

20.szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;

21emberi szerv, szövet;

22.engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, melynek online értékesítését jogszabály zárja ki, ide értve, többek között a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, vipera, nundzsaku, 20 gramm töltőanyagot meghaladó gázspray, stb);

23.hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl. üdülési csekk), kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;

24.kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;

25.bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;

26.egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;

27.szexuális szolgáltatás, használt fehérnemű

28. Az elado.ro -n nem megengedett ugyanazt a hirdetést többször publikálni! Ellenkező esetben töröljük a hirdetéseid és letiltjuk a felhasználóneved.

29.Más Internetes ajánlatok reklámozása nem kívánatos.

30.amennyiben a hirdetés reklámkampány céllal bír, vagy a hirdetéshez kapcsolódó kép nem a hirdetés tárgyát képezi (cégreklám,logó, vagy más weboldalak reklámozása) törlésre kerül.

Az elado.ro jogában áll, de nem tartozik felelősségi körébe, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket törölje, illetve, hogy a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajtson végre.

 

A szerkesztőknek, operátoroknak joguk van a fenti szabályok megsértőit korlátozni a felhasználói jogokban. Az eltiltást azonban, eltekintve a nagyon extrém esetektől, figyelmeztetés előzi meg, s csak azután alkalmazza az operátor a szankciókat.

 Az elado.ro szerkesztőségének joga van adminisztrációs célokból betekinteni a felhasználók adataiba, adott esetben utána járni a felhasználó IP-címének, hogy zároltassa a címet vagy a szolgáltatót.

Az elado.ro arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa.

A Felhasználók által az elado.ro-ra feltöltött hirdetést a elado.ro üzemeltetői előzetesen, vagy feltöltést követően, utólag is ellenőrizhetik. A feltöltött hirdetést, ha jogellenes eltávolíthatják. Ha egy hirdetés az elado.ro üzemeltetőinek megítélése szerint nem megfelelő kategóriába került feltöltésre, az elado.ro üzemeltetői, választásuk szerint a hirdetést a megfelelőnek ítélt kategóriába helyezhetik át, vagy eltávolíthatják.

A fentiek szerint jogellenesnek minősülő tartalom esetén az elado.ro üzemeltetői jogosultak a Szolgáltatás nyújtását visszautasítani, vagy egyoldalúan, a Felhasználó előzetes figyelmeztetése nélkül eltávolítani a feltöltött hirdetést.

A Felhasználó a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával köteles használni. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően, vagy tisztességtelen célokra használja, a elado.ro üzemeltetői jogosultak minden tőlük telhető és elvárható intézkedést megtenni a Felhasználó elleni szankciók érvényesítése, felelősségre vonása érdekében. A elado.ro üzemeltetői a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

III.Adatvédelmi Szabályzat:

Ismerje meg adatkezelési elveinket, és ahol lehet, éljen választási lehetőségével adatainak kezelését illetően!

IV.Adatvédelem:

Tisztelt látogatónk, amikor Ön az elado.ro apróhirdetési portál szolgáltatásait igénybe veszi, egyúttal saját adatait is átadja részünkre. Ennek egy része automatikusan (IP cím, böngésző típus), más része pedig az Ön hozzájárulásával (regisztrációs formula kitöltése) kerül birtokunkba. Az Ön személyes adatait a Portál üzemeltetői törvényesen és tisztességesen kezelik, a hatályos jogszabályi előírásokat betartva és a nemzetközi adatvédelmi normák írott és íratlan szabályait követve. Ennek érdekében arra törekszünk, hogy ne csak általánosságban, hanem az egyes szolgáltatásainkkal kapcsolatban részletesen is tájékoztassuk Önt adatai sorsáról, ismerje meg adatkezelési elveinket, és ahol lehet, legyen választási lehetősége adatainak kezelését illetően.

V.Adatvédelmi irányelvek:

Az elado.ro apróhirdetési portál - személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjog alapján - a felhasználók adatainak védelmét minden alkalmazásnál, eljárásnál és adatátviteli, tárolási módszernél szem előtt tartja. Ez alapján mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. 
Személyes adat minden olyan adat, amely alapján a Felhasználó közvetve, vagy közvetlenül azonosítható, különösen a név, lakcím, azonosító jel, email cím.

Nem adunk át jogosulatlan harmadik félnek olyan információt - a felhasználó belegyezése nélkül -, amiből a felhasználó személyazonossága hitelt érdemlően helyreállítható.

Hirdetésfeladáshoz, és az elérhetőségek megtekintéséhez regisztrációra van szükség. Látogatónk alkalmazásaink felhasználói a regisztrációkor önként adják adataikat. Ilyenkor mindig jelezzük publikus lesz-e az adott információ, illetve csak belső felhasználásra kerül sor. Amennyiben publikus az információ nem vállalunk érte felelősséget, hogy más ezzel nem él vissza, vagy nem használja fel saját érdekében az adatokat.  Kérjük látogatóinkat a publikus adatokat kellő körültekintéssel adják meg!

Az elado.ro kijelenti, hogy az adatbázisában meglévő adatokat (Felhasználó neve, email címe, azonosítója) kizárólag közvetlen üzletszerzési célra, statisztikai kimutatások készítésére használja e célok megvalósulásához szükséges ideig. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat az elado.ro harmadik személynek nem adja át. A Felhasználó által megadott személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a Felhasználó kérése esetén az elado.ro az adatbázisából törli. A Felhasználó általi adatszolgáltatás önkéntes. A Felhasználó az elado.ro szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a személyes adatok fent meghatározott felhasználásához. A Felhasználónak jogában áll bármikor kérni személyes adatainak törlését az adatbázisból. Az elado.ro a Felhasználó kérésére az elado.ro által kezelt személyes adataival kapcsolatban az elado.ro tájékoztatást ad a Felhasználó kérésére, illetve azt módosítja.

A portálon való regisztrációval a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználó adatait az elado.ro az adatbázisában rögzítse, azokat kezelje továbbá piackutatási és közvetlen üzletszerzési célból felhasználhassa. Az elado.ro a felhasználó által megadott adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek azokat nem adja át. Az előbb írt adatfelhasználás körébe tartozik az is, hogy az elado.ro a felhasználó e-mail címét felhasználva a felhasználóval közvetlen megkeresés módszerével reklámot (pl. hírlevelet) közöl. A felhasználó az előbb írt közvetlen megkeresés módszerével történő reklám közléshez a portálon való regisztrációval kifejezetten hozzájárul. 

A felhasználó kijelenti, hogy a fent írt adatkezelés, adatfelhasználás, közvetlen megkeresés módszerével történő reklám közlés vonatkozásában a portálon való regisztráció által adott kifejezett és egyértelmű hozzájárulása önkéntes, valamint a hozzájárulását a megfelelő tájékoztatás, információk birtokában adja meg. 

A felhasználó tudomással bír arról, hogy a hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül az elado.ro -val írásban közölve visszavonhatja, mely esetben a felhasználó adatai törlésre kerülnek és a felhasználó részére közvetlen megkeresés módszerével reklám nem kerül közlésre.

A Felhasználó az elado.ro szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a személyes adatok fent meghatározott, korlátlan idejű felhasználásához. A Felhasználónak jogában áll bármikor kérni személyes adatainak törlését az adatbázisból, valamint jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen. A látogatóknak a felhasználási feltételekhez kell tartania magát. Adatkezelési kérdéseivel, véleményével forduljon hozzánk bizalommal: kapcsolat@elado.ro

VI.Üzleti Szabályzat: 

Aki az elado.ro oldalaira apróhirdetést, reklámot vagy egyéb anyagot helyez, illetve helyeztet fel, egyben elfogadja jelen hirdetési szabályzatot, valamint köteles tartania magát Felhasználási feltételeinkhez.

Az üzemeltető fenntartja a jogot a szolgáltatási díj bevezetésére és annak módosítására, kiemelt hirdetések vagy bannerek esetében.

VII.Kapcsolat:

Ha kérdése van ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban vagy ennek megvalósulását illetően, vegye fel velünk a kapcsolatot: kapcsolat@elado.ro

DivaShop.ro - rochii de seara, rochii de ocazie - magazin haine online, haine ieftine
WRT-Parts - Piese si Tuning Auto